2 JULI

BERGHAREN

 

BLACK BOTTLE RIOT

RAW FLOWERS — AMADO — SUGARTOOSH

 

CREATE AND ROCK YOURSELF

TICKETS

Dagkaart online - 13,-

Dagkaart aan de kassa - 15,-

(kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang, mits onder begeleiding van een ouder)

BESTEL JE KAARTEN NU!

 

ROUTE

De weem 1, Bergharen.

 

CAMPING

Camping de Tolbrug heeft plaats voor festival-gangers!

 

 

 

 

 • ALGEMENE VOORWAARDEN

  Rock-Quest – Algemene voorwaarden  (2016)

  Op het terrein gelden dezelfde normen en waarden als in de samenleving.

  Bezoekers die niet akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden zullen door de organisatie worden geweigerd en mogen het festivalterrein niet betreden. Bij binnenkomst op het terrein moet iedereen in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.

   

  Veiligheid & terrein

  • De organisatie heeft het recht om bezoekers te verwijderen van het terrein, met of zonder reden.

  • Aanwijzingen van de organisatie en beveiliging moeten te allen tijde worden opgevolgd. Gedurende het festival zal de veiligheidsdienst controleren of iedereen op het terrein een geldig toegangsbewijs heeft. Wanneer er geen geldig toegangsbewijs getoond kan worden, mag de persoon in kwestie, voor de rest van de dag, van het terrein verwijderd worden.

  • Personen die schade aanrichten worden te allen tijde aansprakelijk gesteld. Zie ook onderdeel aansprakelijkheid.

  • Alcoholhoudende drank wordt in Nederland niet verstrekt aan personen beneden de 18 jaar. Bij twijfel kan gevraagd worden om legitimatie. Het kopen van alcoholhoudende drank met de bedoeling deze over te dragen aan personen beneden de 18 jaar is een wettelijke overtreding en dus niet toegestaan.

  • Het is niet toegestaan zelf eten- of drinkenswaren mee te nemen. Bij constatering heeft de beveiliging en/of organisatie het recht dit in te nemen.

  • Het bezit, handel of gebruiken van alle soorten drugs in ten strengste verboden. Bij constatering wordt men overgedragen aan de politie.

  • Het bezit, handel of gebruik van alle soorten wapens is ten strengste verboden. Bij constatering wordt men overgedragen aan de politie.

  • Open vuur is verboden op het gehele terrein.

  • Op strategische punten staan voor de veiligheid brandblussers opgesteld. Deze mogen alleen bij brand gebruikt worden. Bij misbruik van de brandblussers wordt de misbruiker voor de rest van de dag verwijderd van het terrein en draait deze op voor de geleden schade.

  • Diefstal, vandalisme en handelen is ten strengste verboden.

  • Personen die schade aanrichten gedurende de dag zullen door de organisatie aansprakelijk gesteld worden. De schade zal op deze personen verhaald worden.

  • Er is mogelijkheid tot parkeren in de door de organisatie aangewezen parkeervakken.

  • Wanneer deelnemers in Nederland onder de 18 jaar een bandje dragen waarmee alcoholhoudende drank kan worden gehaald kan de organisatie en of beveiliging deze persoon van het terrein verwijderen. Ook wanneer een deelnemer onder de 18 jaar alcoholhoudende drank nuttigt kan hij of zij worden verwijderd van het terrein.

   

  Aansprakelijkheid

  Het zich bevinden op evenemententerrein van de Zandloper tijdens dit evenement geschied voor eigen risico. Zowel de organisatie als de aangesloten verenigingen stellen zich niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies in welke vorm dan ook. Personen die schade aanrichten worden te allen tijde aansprakelijk gesteld.